Tots els permisos de conduir adaptats a la teva mida

Permisos

professionals

C

Automòbils la massa màxima autoritzada dels quals excedeixi de 3.500 kg i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc de massa màxima autoritzada no superior a750 kg.
S’ha de realitzar una proba teòrica especifica i dues proves practiques (circuit tancat i circulació).
Edat obtenció: 21 anys.

D

Automòbils destinats al transport de persones de més de 9 places, inclòs el del conductor. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima autoritzada del qual no excedeixi de 750 kg.
S’ha de realitzar una proba teòrica especifica i dues proves practiques (circuit tancat i circulació).
Edat obtenció: 24 anys.

 

B+E

Conjunt de vehicles compost per un vehicle dels que autoritza a conduir el permís B i un remolc o semiremolc que no sobrepassi els 3500kg de massa màxima autoritzada. S’ha de realitzar una proba teòrica especifica i dues proves practiques (circuit tancat i circulació).

 

C+E

Conjunt de vehicles compost per un vehicle dels que autoritza a conduir el permís C i un remolc o semiremolc. S’ha de realitzar una proba teòrica especifica i dues proves practiques (circuit tancat i circulació).

 

 

D+E

Conjunt de vehicles compost per un vehicle dels que autoritza a conduir el permís D i un remolc o semiremolc. S’ha de realitzar una proba teòrica especifica i dues proves practiques (circuit tancat i circulació).