Per ampliar les teves possibilitats laborals (855) 962-3621

CAP

Qualificació orientada a aquelles persones que hagin obtingut el seu permís C o D amb data posterior a l’11 de setembre de l’any 2009.

Img

Extensa (280 hores)

Modalitat que habilita per a la conducció de vehicles, dels quals s’exigeixi estar en possessió dels permisos de la classe C o C+E, D o D+E, a partir dels 18 anys.
Img

Bàsica (140 hores)

Modalitat que habilita per a la conducció de vehicles, dels quals s’exigeixi estar en possessió dels permisos de la classe C o C+E, D o D+E, a partir dels 21 anys.

ADR

Transport de mercaderies perilloses per carretera.
Obtenció i renovació.

Img

Modalitat bàsic

Img

Modalitat cisternes

Img

Modalitat explosius