Per ampliar les teves possibilitats laborals

 

CAP

Qualificació orientada a aquelles persones que hagin obtingut el seu permís C o D amb data posterior a l’11 de setembre de l’any 2009.

Extensa (280 hores)

Modalitat que habilita per a la conducció de vehicles, dels quals s’exigeixi estar en possessió dels permisos de la classe C o C+E, D o D+E, a partir dels 18 anys.

 

Bàsica (140 hores)

Modalitat que habilita per a la conducció de vehicles, dels quals s’exigeixi estar en possessió dels permisos de la classe C o C+E, D o D+E, a partir dels 21 anys.

 

ADR

Transport de mercaderies perilloses per carretera.

Obtenció i renovació.

 

Modalitat bàsic.
Modalitat cisternes.
Modalitat explosius.